بزرگداشت روز بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار؛

 شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار. بهداشت حرفه‌ای ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی می‌باشد.

 

 بهداشت حرفه ای را می توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان می‌باشد. کارشناس بهداشت حرفه‌ای که دراین زمینه فعالیت دارد، با شناختی که ازمحیط کار، فرایندهای کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور محیط کار و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند دارد، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آور محیط کار، درصدد سالم سازی و بهسازی محیط کار برمی آید. مهندس بهداشت حرفه ای در صورت شناسایی بیماری های حرفه ای در شاغلین، آنها را برای تشخیص قطعی و درمان نزد پزشک می فرستد.

 

 

 

 

 

عوامل زیان آورمحیط کار که شناسایی و کنترل آنها یکی از وظایف اصلی مهندسی بهداشت حرفه ای است، عبارتند از :

*عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار شامل سرو صدا، گرما و رطوبت، سرما، ارتعاش، فشار (کمبود و افزایش فشار)، روشنایی (کمبود وافزایش نور)، اشعه مادون قرمز، اشعه ماورا  بنفش، اشعه‌های یونیزان و الکتریسیته

*عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار مانندگازها، بخارات، دود و مه،گرد وغبار، اسیدها و بازها، فلزات و ...

*عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار شامل ویروس‌ها، قارچ‌ ها، انگل‌ها، باکتری‌ها و ...

*عوامل زیان آور مکانیکی و ارگونومیک محیط کار، شامل : پوزیشن‌های نامناسب بدن حین کار، بلندکردن و حمل بار بیش از حد مجاز، سطوح نامناسب کار شامل میز، صندلی، ابزارآلات مورد استفاده، تجهیزاتی که مناسب طراحی نشده باشند و ......

* عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار مانند: ضربه، سقوط ، برخورد با اشیاء ، تکان های شدید و حوادث می باشد .

*عوامل زیان آور روانی محیط کار مانند روابط  پرسنل با کارفرما و همکاران، تشویق‌ ها وتنبیه ها، ارتقاء شغلی، رضایت شغلی، بار كاری نامناسب و ...

 

در اين راستا ۸  اردیبهشت / ۲۸ آوریل روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای نام دارد و هر ساله سازمان بین المللی کار(ILO)  شعاری را با توجه به شرایط موجود در نظر می گیرد.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.