انجام غربالگری شنوایی نوزادان

 

تست غربالگری ، تست ساده‌ای است كه توسط اديولوژيست انجام میشود اين تست فقط چند دقيقه بطول میانجامد و هدف آن شناسايی كودكانی است كه نياز به ارزيابی بيشتر دارند تا وجود اٌفت شنوايی برای آنها معين شود. اما بخاطر اينكه مطمئن شويد، شنوايی كودك بايد به شكل كامل مورد آزمايش قرار گيرد. غربالگری در حقيقت يك‌سری از خدماتی می باشد كه شما نياز داريد تا به سلامت كودکتان و انجام مراقبت‌های درست مطمئن شويد.

نوزادان قبل از شش ماهگی شامل اين طرح می شوند. بدليل اينکه تشخيص و درمان زودرس اختلالات شنوايی و استفاده از خدمات توانبخشی در راستای وضعيت سلامتی نوزادان و شيرخواران نقش حياتی دارد، اين برنامه طراحی شده و اجرا می شود.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.