مراسم معارفه آقای حمید کریمی

   

 

 مراسم معارفه آقای حميد كريمی به عنوان مدير جديد بيمارستان تهران روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۹:۳۰ در سالن اجتماعات         دكتر پارسا با حضور مديرعامل، اعضای هيئت مديره، مديران، پزشكان و پرسنل برگزار گرديد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بيمارستان تهران؛ در ابتدای مراسم دكتر شميمی مديرعامل محترم بيمارستان به سياق هميشگی در سخنانی ضمن تقدير از خدمات دكتر كاكوئی و تاكيد بر بستری سازی مناسب انجام شده ابراز اميدواری نمودند. ايشان در ادامه ضمن معرفی آقای كريمی به عنوان مدير جديد سازمان،  برای وی آرزوی موفقيت كردند.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.