دوره آموزشی سلامت و پیشگیری از آسیب های احتمالی ستون فقرات و آموزش های ورزشی

 

اولین جلسه دوره آموزشی سلامت و پیشگیری از آسیب های احتمالی ستون فقزات و آموزش های ورزشی در سالن اجتماعات بیمارستان تهران، ساعت 

 14:30 - 13:30 در تاریخ 1395/05/03 توسط اساتید فوق تخصص دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام از تاریخ 1395/04/28 لغایت 1395/05/02 با مسئول کلینیک بیمارستان تماس گرفته شود.

تلفن: 88821021 الی 5    داخلی 2319

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.