دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های احتمالی ستون فقرات

 

اولین جلسه دوره آموزشی سلامت و پیشگیری از آسیب های احتمالی ستون فقزات و آموزش های ورزشی در سالن اجتماعات بیمارستان تهران، ساعت 

 ۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳ توسط اساتید فوق تخصص دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ لغایت ۱۳۹۵/۵/۲ با مسئول کلینیک بیمارستان تماس گرفته شود.

تلفن: ۵-۰۲۱۸۸۸۲۱۰۲۱  داخلی ۲۳۱۹

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.