برگزاری مانور امداد و نجات در بیمارستان تهران در روز ۱۰ دی ماه

به اطلاع همشهریان محترم می رساند با توجه به حادثه خیز بودن شهرمان و به منظور آمادگی هر چه بیشتر و ارتقاء خدمات حین بحران در زمینه امداد رسانی به شهروندان در شرایط بحرانی، مانور امداد و نجات با همکاری ایستگاه شماره ۱۸ آتش نشانی در روز جمعه مورخ ۱۰ دی ماه ۹۵ در بیمارستان تهران برگزار می شود.

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.