بزرگداشت روز مادر

امروز در ايران روز مادر گرامى داشته ميشود. امروز مقام مادرانى كه ما را نه ماه در شكمشان حمل كرده با هزار رنج و زحمت به دنيا آورده و سالها در دامنشان بزرگ كرده اند را گرامى ميداريم.امروز فرصت بسيار ازرشمندى را برای قدردانى از مادران در اختيارمان قرار ميدهد. اگر مادرتان در قيد حيات است، فرصت نشان دادن عشق و محبتتان به او را از دست ندهيد. اگر حتى هزار بار دستان پرمهر آنان را ببوسيم، باز هم كم خواهد بود. اگر در يك شهر زندگى ميكنيد به ديدار مادرتان برويد و اگر دور هستيد حتما با يك تماس تلفنى اين روز ويژه را به مادرتان تبريك بگوييد.

                                                  روز مادر را به تمام مادران جهان تبريك و تهنيت عرض ميكنيم.

 

 

درد و ناراحتی بخشی از زایمان است، اما با زایمان طبیعی، زنان احساس قدرت و رضایت بیشتری دارند و از حس مادر شدن لذت می برند.در ماه آخر حاملگی، دهانه رحم نرم می شود. موقع زایمان، انقباضات رحم که باعث درد زایمان می شود، زیاد می گردد و جنین در لگن مادر جای می گیرد. دهانه رحم کشیده و باز می شود و جنین به طرف پایین حرکت می کند و می چرخد تا سر او به طرف پایین قرار گیرد.با هر انقباض رحم، علامت هایی به مغز فرستاده می شوند که باعث آزادشدن هورمون اکسی‌توسین می گردد. با آزاد شدن این هورمون، انقباضات شدت بیشتری می یابند.اکسی توسین هورمونی است که در طی زایمان و بعد از آن نقش دارد. این هورمون بعد از باز شدن دهانه رحم و در طی زایمان آزاد می شود و باعث تسهیل زایمان  می شود.

                                                                               مادر اولین تجربه عشق، اولین آغوش و اولین نوازش

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.