اورژانس

                

 

بخش اورژانس بيمارستان تهران؛

 

در طبقه همكف ورودی ساختمان شماره ۱ قرار دارد كه از طريق خيابان كريمخان، خيابان حسينی قابل دسترس است اين بخش بصورت ۲۴ ساعته فعال بوده و در كليه ساعات شبانه روز توسط همكاران متخصص و فوق تخصص بيمارستان بطور فراخوان آنكال پشتيبانی می شود و پزشكان اورژانس مقيم آزموده و پرستاران مجرب آماده ارائه كليه خدمات سرپائی، درمان های داروئی، خدمات تصويربرداری، آزمايشگاهی و پيگيری وضعيت بيمار تا حصول نتيجه مطلوب ميباشند

خدمات ترياژ و اورژانس؛

 

 

ارائه خدمات به بيماران سرپائی؛

قسمت هاي مختلف دپارتمان اورژانس؛

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.