اورژانس

واحد پذيرش اورژانس امكان پذيرش سريع بيمارانی که نیاز به رسیدگی فوری دارند را فراهم می كند .اين بخش دارای قسمتهای ترياژ و سطح بندی بيماران ، اتاق عمل سرپايی ، اتاق معاينه ، اتاق ايزوله ، اتاق تحت نظر و اتاق CPR   می باشد . پزشكان اورژانس مقيم بيمارستان تهران به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به بيماران می باشند و در صورت نياز به ساير تخصص ها از طريق تماس با پزشكان آنكال  و حضور آنها  بر بالين بيمار ، پروسه درمان شروع می شود . امكان دسترسی به آمبولانس به صورت 24 ساعته وجود دارد .

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.