آندوسکپی

بخش آندوسکوپی، یک بخش فوق تخصصی می باشد که در آن دستگاه گوارش فوقانی (مری، معده و اثنی عشر) و دستگاه گوارش تحتانی (روده بزرگ) مورد بازدید قرار می گیرد و عمل های تشخیصی و جراحی به صورت محدود و سرپایی صورت می گیرد.

برخی اعمال تشخیصی عبارتند از مشاهده التهاب و زخم های بوجود آمده در جداره دستگاه گوارش، IBD، رفلاکس معده، یافتن توده های برجسته و نمونه برداری از بافت ها جهت تشخیص نوع توده (خوش خیم یا سرطانی) و یا تشخیض وجود باکتری که باعث ایجاد زخم می شوند.

در برخی موارد پزشک می تواند بدون عمل جراحی باز، برخی توده های برجسته مانند پولیپ و کیست و تومورهای کوچک را با عمل پلیپکتومی بردارد و بیمار بلافاصله بعد از عمل می تواند به زندگی عادی خود برگردد.

البته عمل های جراحی پیشرفته تری هم با این دستگاه ها در بیمارستان تهران انجام می شود که معروف به Interventional Endoscopy هستند و شامل گذاشتن  STENT، درمان واریس های مری ( EBL )، گذاشتن PEG ( لوله معده )، برداشتن تومورهای معده می شوند.

در این بخش فوق تخصصی خدمات متنوعی ارائه می شود شامل :

1- آندوسکپی فوق تشخیصی شامل تشخیص بیماری های معده ، مری ، اثنی عشر ( زخم معده و سرطانهای دستگاه گوارش )  و همچنین درمانی شامل پلی پکتومی و جراحی آندوسکپیک تومورهای کوچک معده

2- کولونوسکپی تشخیصی و درمانی ، تشخیص بیماری های کولون شامل سرطانهای روده و IBD ، پولیپ ها و همچنین درمان بیماری های روده شامل برداشتن پولیپ ها و توده های روده شامل برداشتن پولیپ ها و توده های روده از طریق کولونوسکپی

3- Interventional Endoscopy  : شامل گذاشتن  STENT  ، درمان واریس های مری ( EBL ) ، گذاشتن PEG ( لوله معده ) ، برداشتن تومورهای معده

 

اقدامات قبل از آندوسکپی

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.