اتاق عمل

 

اتاق عمل مکانی استریل در بیمارستان است که فقط جهت کارکنان بخش استریل و تیم جراحی طراحی شده است .اتاق عمل بیمارستان تهران  در طبقه دوم ساختمان شماره۱ واقع شده است . اين بخش دارای چهار اتاق عمل مجهز به وسايل مربوط به عمل های جراحی و دارای C.ARM و كنسول های كامل لاپاراسكوپی می باشد . يك واحد مجزا CSR و مجهز به دو دستگاه استريل وسايل ، واحد ريكاوری چهار تخته با تمام امكانات لازم می باشد . كليه عمل های زيبايی ، جراحی زنان ، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی ، جراحی مغز و اعصاب و  ...... در اين واحد انجام می پذيرد .

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.