سونوگرافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سونوگرافي بيمارستان تهران  در موارد زير آماده خدمت رساني مي باشد  :

ساعت كار سونوگراافي هر روز صبح 8 لغايت 13

بعدازظهرها يكشنبه تا چهارشنبه 15:30 لغايت 19:30

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.