رسالت، چشم انداز و ارزش ها

رسـالت

بيمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی تهران رسالت ارائه خدمات درماني‌، تشخيصي و توانبخشي به كليه مراجعين بيمارستان را به عهده دارد‌، به نحوي كه بهترين نتيجه درماني و بالاترين رضايت مراجعين تأمين شود و اين مهم با بهره‌مندي از همكاران مجرب و پرسنل دلسوز در ارائه خدمات به موقع و با كيفيت بالا با احترام به حقوق‌گيرندگان خدمت ميسر مي‌گردد.

چشم انداز‌ (‌Vision‌)

ارزش‌ها (‌Values‌)

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.