طبقات بیمارستان

 

 

 

 

       

تكريم ارباب رجوع، تامين رضايت و ارائه خدمات به آن ها از اولويت هاي بسيار مهم هر مجموعه اي مي باشد،

مراجعه كنندگان عزيز در بدو ورود نيازمند اطلاعات اوليه اي هستند كه شامل:

 

 

 

     

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.