طبقات بیمارستان

 ساختمـان قـديم

طبقه ششم :
بخش جراحي زنان (6) ، نوزادان
آشپزخانه ، رستوران
 نمازخانه


طبقه پنجم:
بخش جراحي(  5 )
 فیزیوتراپی  

    
طبقه چهارم:
بخش داخلي ( 4)


طبقه سوم:
ICU , CCU
کلینیک مغز و اعصاب (EMG, NCV, EEG)
دفتر پرستاری 
دفتر بهبود کیفیت، دفتر آموزش‌
اتاق فنآوری اطلاعات و سرور
درمانگاهای تخصصی و فوق‌تخصصی
(اکو و تست ورزش، اسپیرومتری)


طبقه دوم :
اتاق عمل
 بلوک  زایمان         

طبقه اول (همکف):
دفتر مدیر داخلی   
اورژانس، تریاژ
داروخانه
لابی، تریا
تلفنخانه
پذیرش، صندوق
واحد نگهبانی
سونوگرافی


طبقه زیرزمين:
آزمایشگاه ،
رادیولوژی    
تأسیسات
سردخانه

 ساختمـان جـديد  


طبقه (همکف):
دفتر هیئت مدیره ، دفتر مدیر عامل
پذیرش


طبقه اول  :
دبیرخانه
درمانگاههاي تخصصي و فوق تخصصي


طبقه دوم  :
بخش يك


طبقه سوم  :
بخش دو


طبقه چهارم:
ICU Medical


طبقه  زيرزمين 1   :
ترخیص
صندوق
دفتر  بهداشت محیط
دفتر بهداشت حرفه ای
دفتر مدیریت اطلاعات سلامت
دفتر مهندسی پزشکی


طبقه زيرزمين 2  :
حسابداري
منابع انساني

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.