دکتر شهريار مشرفی

متخصص كليه ومجاری ادرار

حضور در كلينيك بيمارستان:

آدرس مطب : مطهري،  بين وليعصروميرزاي شيرازي ، پلاك 380 ، ساختمان اطبا ، طبقه چهارم 

تلفن مطب : 88801305

بيوگرافي : متخصص اورولوژي ، فوق تخصص كليه و مجاري ادراري

                پزشکی عمومی دانشگاه تهران

                تخصص ارولوژی دانشگاه شهید بهشتی ، بورد تخصصی اورولوژی

                دوره فلوشیب اطریش به مدت شش ماه در دانشگاه وین اطریش

                 هیات علمی سابق دانشگاه همدان  و دانشگاه آزاد تهران

           

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.