دكتر كوروش شميمی

متخصص جراحی عمومی

حضور در كلينيك بيمارستان:

آدرس مطب : خیابان کریم خان زند - میدان سنایی - ساختمان پزشکان 49 - طبقه اول

تلفن مطب : 88303413

بیوگرافی :

 • متخصص جراحی عمومی
 • بورد تخصصی جراحي عمومي در سال 1353 از دانشگاه تهران
 • مديرعامل بيمارستان تهران
 • رئيس هيئت مديره انجمن بيمارستان هاي خصوصي 
 • عضو هيئت مديره جامعه جراحان 
 • عضو هيئت بدوي نظام پزشكي تهران
 • عضو و مشاور پژوهشي مركز تحقيقات ايدز ايران
 • عضو موسس انجمن بيماري هاي عفوني كشور
 • عضو موسس بيمارستان عرفان نيايش
 • عضو هيئت تحريريه مجله جراحي و تخصصي فرهنگستان علوم پزشكي ايران
 • استاد جراحي دانشگاه تهران 
 • استاد و رئيس بخش جراحي بيمارستان وليعصر دانشگاه علوم پزشكي تهران 
 • استاد راهنماي پايان نامه پزشكي در 76 مورد 
 • استاد راهنماي تخصصي جراحي در 23 مورد 
 • تهيه و انتشار 20 مقاله علمي و تحقيقاتي 
 • ترجمه و انتشار كتاب كمك هاي اوليه و راهنماي جراحي لاپاراسكوپي 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.